Ochrana Osobních Údajů GDPR

Dobrý den, vítejte na stránkách Jiné ordinace s.r.o., která je provozovatelem tohoto webu. Pokud jsi našim klientem, dárcem, účastníkem kurzů a terapií, odběratelem emailů nebo jsi „jen“ návštěvníkem těchto stránek, svěřuješ nám tím nejen svou pozornost, které si neskutečně moc vážíme, ale také své osobní údaje. Toho si velmi vážíme, a proto se k tobě i tvým osobním údajům chováme bezpečně a s úctou. Přečti si proto, jak s nimi nakládáme a chráníme je, a jaká práva máš v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Jestli Ti nebude cokoliv jasné, obrať se na nás.

Jak nás můžeš kontaktovat?

Nejen o své klienty, ale i o návštěvníky našeho webu pečujeme s úctou. Pokud budeš mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktuj nás na e-mailové adrese: jinaordinace@gmail.com.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám sám svěříš, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace ohledně objednávky, poskytování služeb, plnění smlouvy: Tvou e-mailovou adresu nezbytně potřebujeme k zajištění organizace ohledně objednávky a průběhu práce. Také k poskytnutí přístupu k elektronickým produktům a službám.

Vedení účetnictví: Pokud si objednáš naše služby či produkty, potřebujeme tvé osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz Meta reklamu: Pokud navštívíš náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštěvuješ a následně využít tyto informace pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku a Instagramu, a to po dobu maximálně 1 roku od tvé návštěvy na webu. Pokud si nepřeješ naše reklamy na Facebooku nebo Instagramu vidět, můžeš zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat tvé jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud nám je neřekneš sám/sama.

Předávání osobních údajů 3. stranám: K tvým osobním údajům mohou mít přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Většinu zpracovatelských operací zvládneme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb Wedos.com – hosting webu WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708

Analytické nástroje Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora Facebook pixel Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Fakturace a účetnictví: Lenka Prostředníková, Malá Kostelní 371, Dobruška 518 01 IČ: 69840008

Je velmi pravděpodobné, že do budoucna budeme využívat další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme ti ale, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies: Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme tvou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíš, ze které stránky přicházíš a přicházíš-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu ti můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů: Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako by byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení tvých osobních údajů.

Předávání dat mimo EU: Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Tvá práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj nás prostřednictvím e-mailu: jinaordinace@gmail.com .

Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžeš kdykoli požádat a my ti dodáme ve lhůtě 30 dní, jaké tvé osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud dojde ke změně tvých osobních údajů nebo shledáš, že jsou tvé osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máš právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžeš využít, pokud se domníváš, že zpracováváme tvé nepřesné údaje, domníváš se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechceš všechny údaje smazat, nebo pokud vzneseš námitku proti zpracování. Omezit můžeš rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost: Pokud bys chtěl/a své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že ti informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Zde potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut): Tvým dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na tebe zapomenout, ale pokud si to budeš přát, máš na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré tvé osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtě stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu tě budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máš pocit, že s tvými údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máš právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve nás kontaktuješ, abychom mohli případné pochybení napravit.

Mlčenlivost: Dovolujeme si tě ujistit, že naši spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení tvých osobních údajů. Bez tvého souhlasu nebudou tvé osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 13.9.2023. V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad aktualizováno.

Děkujeme za důvěru.