o nás

Do našeho života nepřichází nic náhodou, vše má své, často stěží viditelné důvody a svůj hluboký smysl. Stejně tak i zdravotní problémy, nebo nemoc jako taková. Už jen uvědomění si tohoto faktu pro nás může být velkým prozřením A ÚLEVOU.

Může to být okamžik, kdy za své zdraví přebíráme svoji odpovědnost, stáváme se více aktivními, vědomějšími a celistvějšímo. Tento okamžik se může stát hybným momentem v našem životě. Bývá to chvíle, kdy si začínáme vážit více sami sebe, kdy objevujeme v sobě skryté, kdy nacházíme smysl, kdy se probouzíme, kdy se stáváme zdravějšími.

Jak léčíme v Jiné ordinaci

Celkový přístup ke klientovi v naší ordinaci sestává ze tří hlavních pilířů, které se vzájemně prolínají.

První pilíř – ordinace běžného praktického lékaře

Vychází z toho, že jsem lékařem s mnohaletou klinickou zkušeností a byť se mi na stávajícím systému péče mnohé nelíbí, tak medicínu jako takovou rozhodně nezatracuji a ve své praxi její možnosti v případě, že to považuji za nutné a klient s tím souhlasí, běžně ji používám.

Klientům registrovaným v naší ordinaci poskytuji klasickou péči, na kterou jsou zvyklí u jiných praktických lékařů, snad jen s tím rozdílem, že jen málokdy si postupy klasické medicíny na klientovi vynucuji.

Svým klientům ukazuji možnosti a nejvhodnější cestičky tím leckdy strachnahánějícím prostorem zdravotnictví a medicíny jako takové.

Druhý pilíř – konzultace

Druhý pilíř je pro klietny, kteří nejsou registrovaní v mé ordinaci. Právě jim poskytuji odborné konzultace. Probírám s nimi to, co dosud na cestě klasickou péčí absolvovali, promlouvám s nimi o tom, co jim je nejasné, případně se snažím rozptýlit jejich strach a pochybnosti, které často souvisí s tím, že na ně některý z mých kolegů lékařů neměl dostatek času.

Zde se velmi často dostáváme do jiného úhlu pohledu na naše problémy. Do pohledu, který vychází z nás samotných. My sami se přeci nejlépe známe a měli bychom mít ten největší zájem a motivaci k tomu, abychom se skutečně uzdravili.

Třetí pilíř – doplňky stravy

Je správné nastavení naší mikronutrice, která velmi ovlivňuje to, jak se cítíme.  Dnešní vypjatá, stresová a divná doba na nás klade čím dál větší nároky, ať už fyzické, psychické či informační. Těmto nárokům bude náš organismus mnohem lépe odolávat, bude-li správně vyživen. Zvyšujeme tak i potenciál opravdové úzdravy, respektive vlastní prevence nemoci.

Pokud pro nás bude normou, že se cítíme zle, tak to tak bude. Naučíme to i své děti, které to přijmou za své.

– MUDr. Lukáš Javorský

Rozhovor s MUDr. Lukášem Javorským

Rozhovor s MUDr. Lukášem Javorským, lékařem z Jiné ordinace

Proč vznikla jiná ordinace?

Po vystudování školy jsem se cítil jako právoplatný člen lékařský obce, kladl jsem na pacienty standardní nároky a měl jsem pocit, že by mě mí pacienti měli poslouchat. Tehdy jsem aplikoval spíše styl direktivní medicíny.

Časem jsem v tom ale nebyl úplně spokojený a nedařilo se mi dobře. Neměl jsem ze své práce ani ze života dobrý pocit. Následkem toho jsem začal být nemocný.

A tady se stal ten zlom. Zhrozil jsem se, když jsem zjistil, že sám na sobě bych nechtěl aplikovat to, co jsem aplikoval na svých pacientech. A tak jsem začal hledat cesty, jak to dělat jinak. 

Jak jste naložil s tímto novým poznatkem? Vyvolalo to nějaké změny ve Vaší praxi?

Začal jsem se zaměřovat na lidi, kteří mají potenciál k převzetí aktivity a odpovědnosti za své zdraví. Já pak mohu být jen takový pasivní pozorovatel a průvodce těchto lidí.

Ovlivnilo toto nové nastavení i Vás jako člověka?

Uvědomil jsem si, že moji klienti a samotná práce v ordinaci zrcadlí mé vlastní, mnohdy nesprávné vnitřní nastavení a naopak. Mé vnitřní nastavení utváří a charakterizuje mé klienty. My jsme tvůrci a naše vnitřní nastavení a vnější zaměření utváří cestu i to, koho na ní potkáme.

Ve chvíli, kdy se zase snažíte objevovat to své lepší já a pracujete na sobě, tak přitahujete klienty a pacienty, kteří jsou na tom stejně a také se sebou chtějí něco dělat. Prostě sobě podobné lidi. A s těmi se pak vzájemně na své cestě podporujete. Za nejlepší považuji fakt, že se od nich mohu sám učit.

MUDr. Lukáš Javorský

Nejnovější články

Praxe a vzdělání

do dnes – 2020

praktický lékař a konzultant v Jiná ordinace, s.r.o.

2017 – 2014

lékař u Horské služby ČR, o.p.s.

2014 – 2008

praktický lékař a současně lékař u Zdravotnické záchranné služby Královohradeckýho kraje

2007

atestován na praktického lékaře

2003

promoce na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy